- Hüdrotehnilised ehitised

- Veevarustus ja kanalisatsioon

- Keskkonnakaitselised rajatised

- Maaparandustööd

- Mitteriigimaanteed ja- sillad

- Projekteerimistööd

Kagumerk OÜ

Raudtee 1, 66404, Antsla

Tel./Faks 785 5780

kagumerk@kagumerk.ee

 
OÜ Kagumerk on ettevõte, mis pakub kvaliteetset tööd uurimisest ja projekteerimisest kuni ehitise-rajatise valmimiseni. Omame praktilisi teadmisi ja kompetentset infot kaasaegsete ehitusmaterjalide kasutamisest. Esimestena vabariigis võtsime kasutusele geosünteetilised materjalid ja nende kasutamisel omandatud oskusi peame praegugi enda eeliseks.
Kagumerk Kagumerk Kagumerk
Kagumerk Kagumerk Kagumerk

OÜ Kagumerk on loodud pakkumaks kvaliteetset tööd teedeehitusel ning keskkonnakaitselistel ja hüdrotehnilistel ehitistel esialgsetest uuringutest kuni ehitise või rajatise valmimiseni, eesmärgiga, et meie tellijad oleksid jätkuvalt rahul meie poolt teostatud töödega.

   

Selleks omame praktilisi teadmisi ja kogemusi ning kompetentset infot ja tehnoloogiat kaasaegsete ehitusmaterjalide ja masinate kasutamiseks ning kohustume:

- lähtuma oma tegevustes keskkonnasäästlikkuse põhimõttest ja hoidma ära võimalikku saastamist, milleks kasutame geosünteetilisi materjale ja geomembraane;

- järgima kõiki meile esitatud nõudeid, mille kehtestavad nii tellijad ja muud huvipooled kui ka seadusandlus ja muud normid ning tegutseme hea ehitustava kohaselt;

- analüüsima oma tegevusi ja töökorraldust ning pidevalt parendama oma juhtimissüsteemi mõjusat toimimist.

© 2005 Kagumerk OÜ                                         created by New Media Guru