• HÜDROTEHNILISED EHITISED

  • VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

  • KESKKONNAKAITSELISED RAJATISED

  • MAAPARANDUSTÖÖD

  • MITTERIIGIMAANTEED JA- SILLAD

  • PROJEKTEERIMISTÖÖD

KAGUMERK OÜ

Ettevõte pakub kvaliteetset tööd uurimisest ja projekteerimisest kuni ehitise-rajatise valmimiseni. Omame praktilisi teadmisi ja kompetentset infot kaasaegsete ehitusmaterjalide kasutamisest alates 1992 aastast kui Kagumerk OÜ kasvas välja endisest Võru EPT-st. Esimestena vabariigis võtsime kasutusele geosünteetilised materjalid ja nende kasutamisel omandatud oskusi peame praegugi enda eeliseks.

Kagumerk OÜ on loodud pakkumaks kvaliteetset tööd teedeehitusel ning keskkonnakaitselistel ja hüdrotehnilistel ehitistel esialgsetest uuringutest kuni ehitise või rajatise valmimiseni, eesmärgiga, et meie tellijad oleksid jätkuvalt rahul meie poolt teostatud töödega.

OMAME PRAKTILISI TEADMISI JA KOGEMUSI NING KOMPETENTSET INFOT

Kaasaegsete ehitusmaterjalide ja masinate kasutamiseks kohustume:

Järgima kõiki meile esitatud nõudeid, mille kehtestab tellija ning seadusandlus ja ehitusnormid.

Tegutseme hea ehitustava kohaselt, analüüsime oma tegevust ja töökorraldust.

Pidevalt parandama oma juhtimissüsteemi efektiivset toimimist.

3 + 12 =