AASTATOODE SISUTELLIJAD
2018Tartus, Pähkli tänava arendus. VK tööd, sidetrass, tee-ehitus.OÜ Tammelinna arendus
Loosalu maaparandussüsteemide rekonstrueerimineVõsamets OÜ
Kerreti maaparandusehitise rekonstrueerimine sh. tuletõrjetiigi rajamineAS Merko Ehitus Eesti
Tartu, Soinaste tn 8d kinnistu parkla ning sademeveekanalisatsiooni ehitusOÜ Tammelinna Arendus
Kobela tööstusalaga piirneva taristu rekonstrueerimine. Kraavikaeved, tee aluste ehitus.Antsla Vallavalitsus
Taheva sanatooriumi reoveepuhasti rekonstrueerimineSA Taheva Sanatoorium
Mitmed maaparandustööde hooldustööd. Voolutakistuste eemaldamised, drenaažide rekonstrueerimised, taimestiku niitmised veekogudest.PMA
Vee ja kanalisatsioonitööd. Septikute paigaldamine.Eraisikud
Metsamaaparandustööd. Projektide koostamine ning tööde teostamine.Eraisikud
2017Kobela küla vee- ja kanal.-trassid
Antsla Vallavalitsus
Posti tn teetööd
Antsla Vallavalitsus
Raguli ja Kannussaare tee rek.
Antsla Vallavalitsus
Võru kergliiklustee ehitus
Aigren AS
Loosalu maaparandussüsteemid RaplamaalVõsamets OÜ
Andri-Peedo Kitsefarmi välitrassid
Mapri Ehitus OÜ
Tabina liivakarjääri tööd
O-I Production Estonia AS
Lägalaguun
Hummuli Agro
Tabina liivakarjääri tööd
O-I Production Estonia AS
Uhtjärve rannaäär
Urvaste Vallavalitsus
2016Tabina liivakarjääri töödO-I Production Estonia AS
Kesa-Agro silohoidla aluste ehitusMapri Ehitus OÜ
Andri-Peedo Kitsefarmi välitrasside ning aluste ehitusMapri Ehitus OÜ
Saatse küla vee- ja kanal.-trassidVerska Calor AS
Linnu Talu kanalisatsioonitrassidMapri Ehitus OÜ
Pähkli tn vee- ja kanal. TrassidTartu Veevärk
Järvere biotiikide rek.Aigren AS
Kõlbi ja Kärsna tee rek.Antsla Vallavalitsus
Kobela kergliiklustee ehitusAigren AS
Rannapungerja jõe puhastamineEesti Energia Kaevandused AS
Oina ja Uue-Kangsti talu maapar.Metsahuviliste Selts
Tasatse maaparandustöödTasatse Lammas
2015Kurista kalapääsMTÜ Vesilik
Oina paisjärve saneerimineUrmas Vahur
Koljunuki sadama süvendamineVibur OÜ
Kunnalaane teede rek.Riigimetsamajandamise Keskus
Aroonia tn arendusFinantsnõunik OÜ
Siseõue rek.Antsla Tervisekeskus
Tabina liivakarjääri töödO-I Production Estonia AS
Muratisoo kuivenduskraavidElering Gaas AS
2014Utita veskipaisu kalapääsMaainvest OÜ
Mõisaküla linna vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitusMõisaküla Linnavalitsus
Kirikumäe küla Elisa antennimasti aluse ja tee rajamineEMPOWER Engineering OÜ
Antsla linna vee-ja kanalisatsiooni majaühendusedEraisikud
MetsamaaparandustöödFIE Mati Hõimla
Tiigi saneerimine ja pinnase töödKaia-Kaire Hunt
Parksepa ja Väimela järveäärte puhastamineVõru Vallavalitsus
Tabina liivakarjäärist liiva kaevandamineO-I Production Estonia AS
Läti gaasitorustike remontimineEesti Gaas
Varstu silla remontVarstu Vallavalitsus
Hummuli drenaažitorustiku ehitamineHummuli Vallavalitsus
Kauksi gaasijaama likvideerimineEesti Gaas
Kraavi ringi tee kraavide kaevamine ja tee greiderdamineAntsla Vallavalitsus
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine eramajadeleEraisikud
2013Ilusa oja truubi ehitusRMK
Veriora liinikraavisõlme juurdepääsutee ehitusAS EG Võrguteenus
Drenaažisüsteemi rikete likvideerimineKesa Agro OÜ
Drenaažisüsteemi rikete likvideerimineSanLind OÜ
Haiba küla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustöödKernu Vallavalitsus
Vagula Maaparandusühistu maaparandusehitiste rekonstrueerimineMTÜ Vagula Maaparandusühistu
Saru prügila likvideerimineRMK
Kobela alajaama teed ja platsidAS KEK-i Ehitus
Urvaste mäe nõlvalihke likvideerimineEesti Teed AS
Parksepa biotiikide rekonstrueerimineTaskar OÜ
2012Väiso pkr-i kaldanõlva kindlustustöödPMA
Vagula Maaparandusühistu maaparandusehitiste rekonstrueerimineMTÜ Vagula Maaparandusühistu
Võhandu jõel kaitsetammi parandustöödPMA maaparanduse osakond
Tsooru oja kraavikaevetööd ja kaldanõlvade kindlustustööd PMA
Haiba küla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustöödKernu Vallavalitsus
Navi küla Põrmujärve saneerimise projekti järgsed avariid ennetavad täiendavad töödSA Navi Järved
Vastse-Roosa vesiveski paisu kalapääsMTÜ Vastse-Roosa Külaselts
Võhandu jõel umbrohutõrje teenusPMA
Posti tänava lõigu 220 m ala projekteerimistöödAntsla Vallavalitsus
Sõmerpalu aleviku veetorustike ja veehaarde projekteerimis-ehitustööd Sõmerpalu Vallavalitsus
2011Vanasauna puhkeala kalda kindlustuse II etappFIE Vello Mikk
Kaiavere ja Elistvere järvede kalade liikumisteede puhastamineEesti jõgede Taastamise Ühing
Onga jõe ökoloogilise korrastamine ja parendaminePõllumajandusamet
Vanajõe ülesõidu truubid Matsalu rahvuspargisRMK
Hargla küla kanalisatsioonitorustiku rek.Taheva Vallavalitsus
Võhandu jõe umbrohutõrjetöödPõllumajandusamet
Sootalu peakraavi kraavikaevetööd Põllumajandusamet
Sootalu peakraavi truubi renoveerimise remonttööd Põllumajandusamet
Ärnu jõe hoiutööd Põllumajandusamet
Sõmerpalu ringkanali ja kanalisatsioonitorustiku rek.Sõmerpalu Vallavalitsus
Kõpu ja Tipu PÜ-129 ning Vanaveski ÜP-247 maaparandusehitise rek. projekti I ja II etappRMK
Krabi küla ühisvee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja rajamineVarstu Vallavalitsus
Kasumetsa terviseraja ehitusAntsla Vallavalitsus
2010AS Järvak, Tabina
O-I Production, Tabina
Vanasauna puhkealaFIE Vello Mikk
Kasumetsa terviseradaAntsla Vallavalitsus
Anneküla ja Varstu silohoidla rek
Vana- Antsla ringkanalAntsla Vallavalitsus
Kamara veisefarmi vedelsõnnikuhoidla
Tsooru reoveepuhastiAntsla Vallavalitsus
Varstu järve ja Roobioru lumbi saneerimineVarstu Vallavalitsus
Abja-Paluoja biopuhasti
Anneküla sõnnikuhoidla
Kaagjärve veetrass
Kurenurme Tammiku tee
Räpo Jäätmekeskus
RMK Niinessaare -Aida rek
RMK Kõpu Tipu Vanaveski rek.RMK
MTÜ Ubesoo Maap. Sangla polder
Laguja prügila
2009Kaagjärve küla reovee ülepumpamisjaamKarula Vallavalitsus
Rõngu Hooldusravikeskuse I etapi töödRõngu Vallavalitsus
Kukruse ümbersõidu teekraavid ja nõlvadTREF AS
Tartumaa asulate biotiikide renoveerimineET Haldus OÜ
Tartumaa asulate biotiikide renoveerimineGoreldoone OÜ
Tsooru reoveepuhasti renoveerimineAntsla Vallavalitsus
Tamula promenaadi kaldakindlustus töödNordecon Ehitus AS
Varstu järve ja Roobioru lumbi saneerimineVarstu Vallavalitsus
Koogi kalapaisu ehitusSiimel OÜ
Aravete PÜ maaparandustöödSiimel OÜ
Paisülevoolude ehitusSaage talu
Kraavi küla reoveepuhasti rek.Antsla Vallavalitsus
Kaika tuletõrje veevõtukoha kaevu ja juurdepääsutee rajamistöödAntsla Vallavalitsus
Materjalide laoplatsi ehitusEesti Kivivabrik OÜ
Kaagjärve küla reovee ülepumbla ja kanalisatsiooni ehitusKarula Vallavalitsus
Lüllemäe sadevee trassi ja teekatte ehitusKarula Vallavalitsus
Mõniste paisjärve saneerimistöödMõniste Vallavalitsus
Mõniste biotiikide rekonstrueerimineMõniste Vallavalitsus
Orava Põhikooli spordiväljaku sadeveekanalisatsioonOrava Vallavalitsus
Heimtali küla reoveepuhasti koos vee- ja kanalisatsiooni rek.Pärtsi Vallavalitsus
Haiba küla reoveepuhasti ehitus koos vee- ja kanalisatsiooni rek.Kernu Vallavalitsus
Mullika-Imukvere tee rek.RMK Laiuse metskond
Roosa metskonna Sihitee uuendamineRiigimetsa Majandamise Keskus
Otepää looduspargis harivesiliku ja mudakonna koelmute kaevamine ja ümbruse korrastamineRiiklik Looduskaitsekeskus
Hänike küla uue veetrassi ehitusSõmerpalu Vallavalitsus
Luhte paisjärve taastamineVastseliina Vallavalitsus
Antsla-Haabsaare tee kraavide rajamine ja mullatöödVõrumaa Teed AS
Antsla jõe renoveerimistöödVõru Maaparandusbüroo
Võhandu jõe veetaimestiku niitmineVõru Maaparandusbüroo
Tamula järve ja Võhandu kanali kaldaalade saneerimineVõru Linnavalitsus
Võlsi linnaosa üleujutuseohu ja Tamula järve võimaliku reostuse ärahoidmistöödVõru Linnavalitsus
Kalda ja Raba tänavate kraavide puhastamineVõru Linnavalitsus
2007Silo ja lägahoidla, tee, platsAnneküla Piim OÜ
Tee-ehitusRMK Alatskivi Metskond
Riigimaanteede põhiteetruubidAS TREF
Jäätmejaama ehitusVõru Linnavalitsus
Vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusAS KAJAX
Karjääri kaevandustöödLeesment Gravel OÜ
Biopuhastite rek.Kernu Vallavalitsus
Biopuhasti rek.Abja Vallavalitsus
Biopuhasti rek.OÜ Trassid
Monteeritav metalltruupMaveter OÜ
Biopuhasti rek.Antsla Vallavalitsus
Kõreliste tiigi,truubid,teeRLKK Põlva-Valga-Võru Reg.
Vee- ja kanalisatsioonitrassi rek.Sõmerpalu Vallavalitsus
Biopuhasti rek., hooldusTaheva Vallavalitsus
Veetrassi rek., tee remontKarula Vallavalitsus
Reoveepumpla paigaldusOÜ Laitse Loss
2006Tartu-Jõhvi mnt. truubid
Meremäe-Empower plats
Varnja poldri rek.
Võru metsk. Tammiku teeehit.
Vana-Antsla ringkanali rek.Antsla Vallavalitsus
Sänna lauda plats
Tahesõnnikuhoidlad
Alatskivi metsk. teede rek.
Mäeotsa kinnistu trassid
2005Tartu-Viljandi mnt. põhiteetruubid
Anneküla piimafarmi lägahoidla ehitus
Väiketalunike tahesõnnikuhoidlad
Antsla valla jäätmekäitluskeskus
Obinitsa-Võmmorski mnt. maalihke remonttööd
Varstu piimafarmi lägahoidla ehitus
Kurenurme metsakuivenduse rekonstrueerimine
Tabina paisjärve ülevoolu ehitus
Kobela reoveepuhasti rekonstrueerimine
Valga linna spordihalli pinnasetööd ja vundamentide aluste ehitus
2004Kannusaare metsakuivenduse rekonstrueerimine
Lüllemäe-Kaagjärve veetrassi rekonstrueerimine
Laguja prügila sulgemine
Osula reoveepuhasti rekonstrueerimine
Narva alajaamaaluse platsi ehitus
Viljandi järve matkaraja ehitus
RMK Erastvere metskonna Lajavangu metsatee ja silla ehitus
Võru-Väimela rattatee ja truupide ehitus
Räpo jäätmekäitluskeskuse ehitus
2003Kambja eksperimentaalne reoveepuhasti
Narva elektrijaama gaasijaotustorustiku kõrgsurve trassi mullatööd 6 km
Kuura veevarustuse ja kanalisatsiooni trasside ehitus
Varese saeveski ümbersõidutee
Logistikakeskus Sännas. Kaitseministeerium
2002Kubija järve süvendamine
Raadimõisa trassid
Tallinn-Tartu mnt. taastusremont
Võru valla Puiga reoveepuhasti
Erastvere metskonna metsateed
Rakvere linna Ussimäe prügila katmine
Viljandi linna matka- ja puhkeraja ehitus
Antsla linna Veski tn. kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus