TEGEVUSVALDKONNAD

Hüdrotehnilised ehitised

Veevarustus ja kanalisatsioon

Keskkonnakaitselised rajatised

Maaparandustööd

Mitteriigimaanteed ja- sillad

Projekteerimistööd

Tutvustus

KAGUMERK OÜ

Ettevõte, mis pakub kvaliteetset tööd uurimisest ja projekteerimisest kuni ehitise-rajatise valmimiseni. Omame praktilisi teadmisi ja kompetentset infot kaasaegsete ehitusmaterjalide kasutamisest. Esimestena vabariigis võtsime kasutusele geosünteetilised materjalid ja nende kasutamisel omandatud oskusi peame praegugi enda eeliseks.

OÜ Kagumerk on loodud pakkumaks kvaliteetset tööd teedeehitusel ning keskkonnakaitselistel ja hüdrotehnilistel ehitistel esialgsetest uuringutest kuni ehitise või rajatise valmimiseni, eesmärgiga, et meie tellijad oleksid jätkuvalt rahul meie poolt teostatud töödega.   

Omame praktilisi teadmisi ja kogemusi ning kompetentset infot

Kaasaegsete ehitusmaterjalide ja masinate kasutamiseks kohustume:

  • Lähtuma oma tegevustes keskkonnasäästlikkuse põhimõttest ja hoidma ära võimalikku saastamist, milleks kasutame geosünteetilisi materjale ja geomembraane
  • Järgima kõiki meile esitatud nõudeid, mille kehtestavad nii tellijad ja muud huvipooled kui ka seadusandlus ja muud normid
  • Tegutseme hea ehitustava kohaselt; analüüsima oma tegevusi ja töökorraldust
  • Pidevalt parendama oma juhtimissüsteemi mõjusat toimimist
Võtke ühendust!
Kontakt ->
Kagumerk OÜ - Raudtee 1, 66404, Antsla - Reg. nr.: 10034508
kagumerk@kagumerk.ee
Tel./Faks 785 5780